Skip to content Skip to footer

Με το μισθωτήριο συμβόλαιο, η εταιρεία εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το αυτοκίνητο που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος και το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα στις προτιμήσεις του μισθωτή με τους ακόλουθους όρους:

Κρατήσεις

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται με κριτήριο την κατηγορία και όχι κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή αδυναμίας πραγματοποίησης μιας επιβεβαιωμένης κράτησης η Tailor Made Rent a car διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στο πελάτη αυτοκίνητο ίδιας ή μεγαλύτερης κατηγορίας  χωρίς όμως περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του πελάτη-ενοικιαστή.

Πολιτική Ακύρωσης

Μπορείτε να ακυρώσετε την κράτηση σας άνευ χρέωσης σας μέχρι και 48 ώρες  πριν την συμφωνημένη παράδοση του οχήματος. Αν ακυρώσετε την κράτηση σας σε διάστημα λιγότερο των 48 ωρών, η Tailor Made Rent a car ακολουθεί την παρακάτω πολιτική ακύρωσης:

 • Αν ακυρώσετε την κράτηση σας σε διάστημα λιγότερο των 48 ωρών η χρέωση είναι 40,00€
 • Αν ακυρώσετε την κράτηση σας σε διάστημα λιγότερο των 24 ωρών η χρέωση είναι 50,00€

Δεν δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση No-Show.

No-Show περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

 • θέλετε να ακυρώσετε και μας ενημερώνετε τη στιγμή που η ενοικίαση σας είναι σχεδόν έτοιμη να ξεκινήσει
 • δεν εμφανιστήκατε στον συμφωνημένο τόπο και ώρα για την έναρξη της ενοικίασης ,
 • δεν παρουσιάσατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα κατά την έναρξη της ενοικίασης
 • δεν παρουσιάσατε έγκυρη πιστωτική κάρτα στο όνομα του οδηγού η οποία να έχει χρηματικό απόθεμα για την δέσμευση του ποσού εγγύησης.

Τρόπος πληρωμής

Σε ενοικιάσεις οχήματος μέσω του Tailor Made Rent a car, η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας,  ή μέσο PayPal, (Δεκτές κάρτες Visa, Mastercard ,χρεωστικές ή πιστωτικές).

Ηλικία Μισθωτή και Οδηγών

Ο οδηγός του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών.

Άδεια Οδήγησης

Το δίπλωμα του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί  τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Οι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να προσκομίσουν διεθνή άδεια οδήγησης μαζί με ισχύουσα εθνική άδεια οδήγησης.

Περιορισμοί Συνόρων

Τα οχήματα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να περάσουν τα Ελληνικά σύνορα  παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης και έγγραφης έγκρισης της Tailor Made Rent a car.

Μεταφορά με πλοίο

Μόνο κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης της Tailor Made Rent a car. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο όχημα κατά την μεταφορά του.

 Παραλαβή και Επιστροφή

Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει το μισθωμένο όχημα στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε, με όλα τα εξαρτήματα του (ενδεικτικά εργαλεία, τροχούς και αξεσουάρ) στο συμφωνηθέν σημείο που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της σύμβασης. Εάν ο μισθωτής δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο τόπο και σε υπάλληλο της εκμισθώτριας εταιρείας , θεωρείται ότι εγκατέλειψε το αυτοκίνητο με τις ανάλογες νομικές συνέπειες σε περίπτωση ζημιών ή χρηματικής οφειλής προς την εταιρεία.

Διάρκεια Μίσθωσης

Στο συμβόλαιο αυτό αναφέρεται ο χρόνος της μισθώσεως. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει την μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την εταιρεία 24 ώρες πριν  τον προκαθορισμένο χρόνο επιστροφής . Η εκμισθώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και αζημίως την εν λόγω μίσθωση, εάν κρίνει ότι ο μισθωτής είναι επιζήμιος για τα συμφέροντα της εταιρείας, ή δεν τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και παραβαίνει τους όρους της παρούσας συμβάσεως

Χιλιόμετρα

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ελεύθερα χιλιόμετρα.

Καύσιμα

Ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση παραλαβής του αυτοκινήτου με λιγότερη ποσότητα καυσίμου ο ενοικιαστής επιβαρύνεται τη διαφορά . Καμία επιστροφή χρημάτων δεν δίνεται αν το αυτοκίνητο επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα απ’ ότι παρελήφθη.

Οδική Βοήθεια

Παρέχεται 24ωρη οδική βοήθεια. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα σας δοθούν κατά την παραλαβή του οχήματος.

Παραβάσεις-Ατυχήματα-Κλήσεις-Πρόστιμα

Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά και  εξ΄ ολοκλήρου τον ενοικιαστή. Σε περίπτωση προστίμου από τροχαία παράβαση ή ατυχήματος υπαιτιότητας του ενοικιαστή υπάρχει επιπλέον χρέωση 20ευρώ πλέον Φ.Π.Α για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων.

 

Ασφάλειες – ασφαλιστικά πακέτα

Ο οδηγός έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω τύπων ασφάλειας:

 1. Ασφάλεια κλοπής και πυρός
 • Περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης.
 1. Ασφάλεια προς τρίτους
 • Περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης.
 1. Μικτή Ασφάλεια CDW με ποσό απαλλαγής

Ο ενοικιαστής επιλέγοντας την ασφάλεια αυτή απαλλάσσεται της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου με ποσό απαλλαγής  με επιβάρυνση 6,99 ευρώ ανά ημέρα ενοικίασης.

CDW με απαλλαγή ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας 700,00€  για τις κατηγορίες : A, Ab, B, C, Cd, D, F ,  απαλλαγή ευθύνης της ασφαλιστικής. Η απαλλαγή δεσμεύεται για το διάστημα της ενοικίασης από πιστωτική κάρτα η οποία πρέπει να είναι εκδομένη απαραιτήτως στο όνομα του οδηγού.

 1. Μικτή ασφάλεια FDW χωρίς ποσό απαλλαγής

Σε όλα τα αυτοκίνητα μας παρέχεται η δυνατότητα πλήρης ασφάλισης χωρίς ποσό ευθύνης του οδηγού που καλύπτει όλα τα έξοδα επισκευής σε περίπτωσης ατυχήματος. Η παραπάνω ασφάλεια είναι προαιρετική και μπορείτε να την ζητήσετε πριν την έναρξη της ενοικίασης. Το κόστος της FDW εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος που έχετε επιλέξει . Το κόστος του συγκεκριμένου ασφαλιστικού πακέτου με 12,00 ευρώ ανά ημέρα ενοικίασης ανέρχεται για τις κατηγορίες : A, Ab, B, C, Cd, D, F

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ

 • Όταν ο οδηγός προκαλεί ένα ατύχημα υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ.
 • Αν ο οδηγός του οχήματος δεν είναι εξουσιοδοτημένος ως οδηγός στο συμβόλαιο ενοικίασης
 • Εάν ο ενοικιαστής δεν λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή στάθμευση και κλείδωμα του αυτοκινήτου.
 • Εάν το αυτοκίνητο είναι παράνομα σταθμευμένο.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα το όχημα να οδηγείται σε έναν δρόμο που δεν ήταν κατάλληλος.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 150.00€

Λοιποί ΌροιΑπαγορευμένες Χρήσεις

Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλειες ή φθορές αντικειμένων των πελατών, οι οποίοι επιβαίνουν στο μισθωμένο αυτοκίνητο, είτε αυτά έχουν εγκαταλειφθεί στα γραφεία της πριν ή μετά την σύμβαση.

Η εκμισθώτρια εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια κι έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποφυγή μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου.

Προβλήματα παραδόσεων δυνατόν να μας υποχρεώσουν εις ακύρωση ή αντικατάσταση κρατηθέντος αυτοκινήτου .

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την μίσθωση αυτή, αρμόδια για την επίλυση τους είναι τα Δικαστήρια της πόλεως Aθηνών.

Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει χρήματα πριν τη λήξη της συμφωνημένης μισθώσεως.

Δεν υπάρχει ασφάλεια σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται ρητά στον Κ.Ο.Κ.

Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

 • Από οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των 21 ετών.
 • Από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει άδεια οδηγήσεων ή την έχει αποκτήσει σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών
 • Για εκμάθηση οδήγησης.
 • Κατά παράβαση της παρούσης συμβάσεως.
 • Για μεταφορά επιβατών ή πραγμάτων έναντι αμοιβής.
 • Για μεταφορά περισσότερων επιβατών από αυτούς που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του.
 • Για μεταφορά αντικειμένων ή δύσοσμων εμπορευμάτων, ναρκωτικών ή όπλων.
 • Για ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ή τρέιλερ.
 • Σε αγώνες αυτοκινήτου ταχύτητας ειδικών διαδρομών κ.λ.π.
 • Από κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
 • Από κάθε πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρείας
 • Γενικώς για κάθε σκοπό που αντίκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
 • Οδήγηση εκτός συνόρων Ελλάδος και ή μεταφορά – μετακίνηση του οχήματος με πλοίο ή άλλο μέσο. Δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια της Tailor Made Renta car.
 • Τα ενοικιαζόμενα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στο βασικό οδικό δίκτυο (ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι εντός πόλης/στο επαρχιακό δίκτυο, εθνικοί οδοί, αυτοκινητόδρομοι κ.λπ.). Ανεξαρτήτως κατηγορίας οχήματος, απαγορεύεται η οδήγηση σε χωματόδρομους, σε ανώμαλο έδαφος και παρόμοιους δρόμους. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το μισθωτήριο συμβόλαιο.

Η οδήγηση σε δρόμους εκτός του βασικού οδικού δικτύου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που οι τοπικές αρχές σας υποχρεώσουν να κάνετε χρήση αυτών των εναλλακτικών δρόμων λόγω διακοπής κυκλοφορίας της κύριας οδού ή για άλλο λόγο. 

Στις περιπτώσεις αυτές σας παρακαλούμε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του οχήματος με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στο δρόμο και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν εμπόδια (λακκούβες, σαμαράκια κ.λπ.) που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές και δαπανηρές ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα.